Polityka prywatności | Semin Przejdź do treści

Jesteś

Type

Polityka
prywatności

Przetwarzanie danych osobowych wynikające z konsultowania, poruszania się po witrynie internetowej https://semin.pl (dalej zwaną „Witryną”) i korzystania z niej oraz z usług na niej oferowanych podlega niniejszej polityce prywatności. 

SEMIN z powagą podchodzi do kwestii Twojej prywatności. W ramach naszej polityki prywatności chcemy poinformować Cię o:

podstawie prawnej i celach przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz
Twoich prawach i obowiązkach naszej spółki dotyczących przetwarzania takich danych.
Niniejsza polityka prywatności danych jest odrębna od naszej polityki dotyczącej prywatności plików cookies. Więcej informacji dotyczących sposobu korzystania przez nas z plików cookies oraz o tym, jak możesz zrezygnować z ich instalowania, znajdziesz w naszej Polityce prywatności plików cookies.

Charakter gromadzenia danych osobowych

W związku z korzystaniem z Witryny i jej usług możemy – jako administrator danych – prosić Cię o podanie Twoich danych osobowych. Podanie niektórych danych osobowych jest obowiązkowe, a innych – opcjonalne, aby mieć dostęp do – lub korzystać z – pewnych usług na Witrynie, takich jak formularze kontaktowe.  Obowiązkowy lub opcjonalny charakter danych jest podany przy ich gromadzeniu. Jeśli nie podasz nam obowiązkowych danych osobowych, nie będziemy mogli odpowiedzieć Ci na Twoje zapytanie.

Chodzi o następujące dane osobowe:

- nazwisko, 
- imię, 
- adres,
- kraj, 
- adres e-mail, 
- numer telefonu, 
- stanowisko, 
- firma.

 


 

Podstawy prawne i cele przetwarzania

SEMIN nie może przetwarzać danych osobowych, jeśli nie ma ważnych podstaw prawnych. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie, jeśli (i) uzyskaliśmy na to uprzednio Twoją zgodę, (ii) przetwarzanie jest konieczne, by móc świadczyć Ci usługi, lub (iii) przetwarzanie jest konieczne w naszym uzasadnionym interesie w ramach pełnienia funkcji administratora danych. 

Zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych może się odbywać w następujących celach:

zarządzania i ulepszenia relacji z Tobą; 
umożliwienia funkcjonowania Witryny; 
odpowiedzi na Twoje zapytania; 
umożliwienia nam przesłania do Ciebie publikacji, wiadomości prasowych i informacji, takich jak nasz newsletter; 
pozwolenia nam na rozważenie kandydatur do pracy;
przestrzegania naszych prawnych i regulacyjnych obowiązków, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa;
komunikowania lub zezwolenia stronom trzecim na dostęp w kontekście możliwej transakcji sprzedaży, fuzji i/lub restrukturyzacji dotyczącej spółki SEMIN. 

Odbiorca(y) Danych Osobowych

Twoje dane osobowe nie będą przenoszone ani udostępniane żadnej stronie trzeciej poza pracownikami uprawnionymi przez naszą spółkę i naszymi usługodawcami (takimi jak firmy informatyczne, hostingowe, konsultanci), przy czym każdy z tych usługodawców jest zobowiązany prawnie do ochrony Twoich danych osobowych.

Ponadto, w przypadku udowodnionego naruszenia przepisów prawnych lub regulacyjnych, Twoje dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym na ich wyraźny i uzasadniony wniosek.

Możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi, gdy tylko jest to możliwe w sposób zanonimizowany, ze stronami trzecimi, na przykład w kontekście możliwej sprzedaży, fuzji i/lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a i wówczas wyłącznie dla potrzeb transakcji oraz w kontekście obowiązku zachowania poufności nałożonego na właściwe strony trzecie. W przypadku naruszenia danych osobowych poinformujemy Cię oraz odpowiedni organ nadzorczy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne, by wypełnić cel, dla którego są przetwarzane, lub aby spełnić wymogi prawne lub regulacyjne.

W szczególności Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji biznesowej, a po tym czasie dla potrzeb promocji, a także dla przedstawienia dowodów i dla potrzeb rachunkowych, przez okres nieprzekraczający odnośnego okresu wyznaczonego przez prawo.


Ochrona

Spółka SEMIN wdrożyła adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nadużyciem, ujawnieniem lub dostępem i wszelkimi innymi nieuprawnionymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone z uwzględnieniem obecnego rozwoju techniki, kosztu ich wdrożenia, ryzyka, jakie stanowi przetwarzanie i charakter danych osobowych.

Nasza spółka zapewnia, że wszyscy pracownicy mający dostęp do Twoich danych osobowych przestrzegają wszystkich wewnętrznych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych w celu ochrony Twoich danych osobowych.

 

Korzystanie z praw

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo do dostępu, poprawy, usuwania, w razie potrzeby ograniczenia i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz również prawo do wycofania zgody, którą uprzednio od Ciebie uzyskaliśmy, na przetwarzanie Twoich danych osobowych (przy czym to wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wszelkiego przetwarzania, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody). Ponadto masz prawo do określenia wytycznych dotyczących losu swoich danych w przypadku śmierci.

W razie potrzeby masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w państwie członkowskim, w którym mieszkasz.

Prawa te można wykonywać bezpośrednio, korzystając z naszego adresu: privacy@semin.com.

Ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia nieuczciwych zapytań dotyczących Twoich praw, możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości stwierdzającego Twoją tożsamość. Po przetworzeniu Twojego zapytania dowód ten zostanie usunięty.
 

Przeniesienie danych poza Unię Europejską

Niektórzy nasi partnerzy/usługodawcy mogą mieć siedziby poza Unią Europejską. Wówczas zgromadzone dane osobowe mogą być przenoszone do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie prawo dotyczące ochrony danych osobowych różni się od europejskiego. Jednak jeśli prawo kraju otrzymującego te dane nie zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie co najmniej takim, jak Unia Europejska, nasza spółka zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich właściwych gwarancji, na podstawie decyzji o adekwatności lub, w przypadku braku takiej decyzji, na podstawie odpowiednich gwarancji takich, jak wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, kodeks postępowania lub mechanizm certyfikacji właściwie zatwierdzony przez odpowiednie organy. Szczegóły dotyczące zastosowanych gwarancji, można uzyskać mailowo pod następującym adresem: privacy@semin.com.
 

Dane kontaktowe

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: privacy@semin.com.

 

MASZ PYTANIE?

  • phone

    +48 509 691 205

  • mail

    biuro2@semin.pl

  • document

    Konkretne życzenie? Skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy!

Skontaktuj się z nami

Zostańmy w kontakcie

Mamy wiele sobie do powiedzenia.

facebook

Obserwuj nas na Facebooku

linkedin

Treści firmowe na LinkedIn

instagram

Inspiracje na Instagramie

youtube

Tutoriale na Youtube

picto

183 lata doświadczenia

Tradycyjna fabryka rodzinna
france

Made in France

8 zakładów przemysłowych we Francji
expertise

Wiedza specjalistyczna

Nasze zespoły pozostają do Twojej dyspozycji, aby służyć Ci najlepszą radą
close

Blisko Ciebie

Nasi przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni są codziennie w terenie

NIEBIESKIE INFORMACJE OD FIRMY SEMIN

Otrzymuj co dwa miesiące ekskluzywne informacje o Grupie Semin: jej zaangażowaniu, działaniach i produktach.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera od firmy "Semin". Wpisując swój adres e-mail, zgadzasz się na otrzymywanie comiesięcznego newslettera od firmy Semin. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zrezygnować z subskrypcji i nie otrzymywać już wiadomości e-mail, kliknij link do rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w wiadomości e-mail. Polityka prywatności.